ASİS Eğitimi

ASİS, 2017 yılından beri Türkiye genelinde RAM'larda kullanılmaktadır.2022 Eylül ayı itibari ile ASİS uygulayıcı eğitimleri ve ASİS kullanım hakkı MEB dışında çalışan kişilere ve kurumlara da verilmektedir.

Hangi Kurum ASİS Kullanım Hakkı Alabilir?

1. Özel klinikler

2. Psikolojik danışma merkezleri

3. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri

4. Hastaneler

5. Aile danışma merkezleri

6. Psikoloji ve eğitim dernekleri

7. Üniversiteler, Araştırma Merkezleri ve Araştırma Enstitüleri

Kimler ASİS Uygulayıcı Eğitimi ve ASİS Kullanım Hakkı Alabilir?

Aşağıdaki lisans veya lisansüstü programlardan mezun olanlar ASİS uygulayıcı eğitimi ve kullanım hakkı alabilirler.

1. Psikoloji

2. Psikolojik danışma ve rehberlik

3. Psikiyatri

4. Özel eğitim

5. Çocuk gelişimi

6. Dil ve konuşma bozukluğu

Uygulayıcı adayları eğitimin ilk günü diploma kopyalarını formatöre teslim etmekle yükümlüdür.

ASİS Uygulayıcı Eğitimi

Eğitim Modülleri

Modül 1. ASİS’in kuramsal yapısı, standardizasyonu, geçerlik ve güvenirlik araştırmaları (4 saat online; yüz yüze eğitim başlamadan önce yapılır.)

Modül 2. ASİS test materyali tanıtımı (1 saat; Modül 1’den sonra yapılır.)

Modül 3. Alt test yönergeleri, uygulama kuralları, alt testleri puanlama ve kayıt formu eğitimi (2 saat; Örnek uygulamalardan sonra yapılır.)

Modül 4. ASİS Uygulayıcı Yeterliği Gözlem Formu eğitimi (1 saat; Örnek uygulamalardan sonra, deneme uygulamalarından önce yapılır.)

Modül 5. Alt test yönerge, kural ve uygulamalarda sık yapılan hataların analizi (1 saat; denemelerin yarısı tamamlandıktan sonra yapılır.)

Modül 6. ASİS online veri girişi ve raporlama eğitimi (1 saat; Bütün denemeler tamamlandıktan sonra yapılır.)

Modül 7. ASİS puanlarını yorumlama eğitimi: Endeks eğitimi, endekslerin tanımı, alt test tanımı, standart puan eğitimi, t puanı eğitimi, IQ puanı eğitimi (2 saat; Online veri girişi tamamlandıktan sonra yapılır.)

Modül 8. Profil analizi, örnek profil analizi, fark puanlarının hesabı ve yorumu, normatif ve ipsatif karşılaştırmalar ve değerlendirmeler, profil analizinde sık yapılan hatalar (4 saat; Standart puan eğitimi tamamlandıktan sonra yapılır.)

Modül 9. Saha uygulamalarının analizi (Uygulayıcı adayları eğitim aldıktan sonra online ve bireysel olarak yapılır.)

Eğitimin Akışı

Yüz Yüze Eğitimden Önce

1.       Modül 1. ASİS’in kuramsal yapısı, standardizasyonu, geçerlik ve güvenirlik araştırmaları, bilimsel araştırmalar (4 saat online; yüz yüze eğitim başlamadan önce yapılır.)

Yüz Yüze Eğitim

              1. Gün

2.       Modül 2. Yüz yüze eğitimde ASİS test materyali tanıtımı (1 saat)

3.       Örnek ASİS uygulaması 1 (1 saat)

4.       Örnek ASİS uygulaması 2 (1 saat)

5.       Modül 3. Alt test yönerge ve uygulama kuralları eğitimi (1 saat)

6.       Modül 3. ASİS alt testlerini puanlama eğitimi, ASİS kayıt formu eğitimi (1 saat)

7.       Modül 4. ASİS Uygulayıcı Yeterliği Gözlem Formu eğitimi (1 saat)

8.       Deneme 1 (1 saat)

9.       Deneme 2 (1 saat)

10.   Deneme 3 (1 saat)

11.   Modül 5. Alt test yönerge, kural ve uygulamalarda sık yapılan hataların analizi (1 saat)

12.   Deneme 4 (1 saat)

13.   Deneme 5 (1 saat)

14.   Deneme 6 (1 saat)

    2. Gün

15.   Modül 6. ASİS online veri girişi ve raporlama eğitimi (1 saat)

16.   Modül 7. ASİS puanlarını yorumlama eğitimi: Endeks eğitimi, t puanı eğitimi, IQ puanı eğitimi (2 saat)

17.   Modül 8. Profil analizi, fark puanlarının hesabı ve yorumu, normatif ve ipsatif değerlendirmeler (4 saat)

18.   Modül 8. Örnek profil analizi yorumu (1 saat)

19.   Modül 8. Profil analizinde sık yapılan hataların analizi (1 saat)

20.   Son örnek uygulama (1 saat)

Yüz Yüze Eğitimden Sonra

21.   Modül 9. Saha uygulamalarının video ve online analizi (4 saat)

Eğitmenler

Eğitimleri ASİS'in geliştirilme sürecinde görev alan araştırmacılar vermektedir.

ASİS Zeka Ölçeği Materyalleri

Resimli GAM kitapçığı, Resimli GES kitapçığı, Resimli GAB kitapçığı, Resimli GEB kitapçığı, Kayıt ve Profil Formu, Uyaran kart, Uygulayıcı kitabı, Uygulayıcı Yeterliği Gözlem Formu, Ayraç, Uygulayıcı sertifikası, Kurumsal kullanım hakkı sertifikası, Test çantası

ASİS Uygulayıcı Danışmanı Hizmeti

Eğitim aldığınız ASİS uzmanı, ASİS uygulayıcı danışmanınız olacaktır. ASİS uygulaması ile ilgili sorularınızı telefon veya email yoluyla danışmanınıza sorabilirsiniz. ASİS Bireysel Kullanım Hakları

Özel kurumlarla anlaşma yaparak bünyelerinde çalışan uzmanlara ASİS uygulayıcı eğitimleri vermeye başladık. Ayrıca bireysel olarak başvurarak ASİS uygulayıcısı da olunabilmektedir. 

ASİS'in Puanlama ve Raporlama Kolaylığı

Testi uygulayın, ham puanları projeiq.com adresinde yer alan uygulayıcı sayfasında girin; sistem otomatik olarak standart puanları, raporları ve yorumları verecektir.

ASİS Uygulayıcı Eğitimleri

Türkiye'nin ilk yerli zeka ölçeği olan ASİS'in ilk uygulayıcılarından olmak istiyorsanız Eğitim Takviminden bir il ve tarih seçerek kaydınızı yaptırabilirsiniz. 

Eğitim Takvimi

İstanbul'da eğitim almak için https://www.asistesti.com adresinde kaydınızı yaptırınız. Diğer tüm iller için bu sayfada kayıt yaptırabilirsiniz.

Kayıt yaptırmadan önce lisans veya lisansüstü eğitiminizin ASİS uygulayıcısı olmak için yeterli olup olmadığını kontrol ediniz.

Ücret ödemeden ön kaydınızı yaptırarak şehrinizdeki ilk ASİS eğitimine siz katılın!

Ücret ödemeden ön kaydınızı yaptırarak şehrinizdeki ilk ASİS eğitimine siz katılın! - Ön Kayıt

Şehir -
Kişi Başı Uygulayıcı Ücreti 0.00 ₺
Başlama Tarihi --
Detaylar