SÖZLEŞME

Kapsam

1.      Bu sözleşme Anadolu Sak Zeka Ölçeğinin (ASİS) Vize Akademik Danışmanlık ve/veya Ev Okulu Derneği tarafından verilen uygulayıcı eğitimini ve bireysel kullanım haklarını kapsamaktadır.

Haklar ve Yükümlülükler

2.      ASİS uygulayıcılarının aldıkları kullanım hakkı on (10) yıl geçerlidir. Uygulayıcılar isterlerse ücretini ödeyerek kullanım hakkını her on yılda bir yenileyebilirler. Yenilenen on yıllık kullanım ücreti test materyali ve uygulayıcı eğitimi ücretini geçemez.

3.      ASİS uygulama eğitimi ve uygulayıcı sertifikası alan uzmanların her yıl verilen ASİS güncelleme eğitimine katılması zorunludur. Katılım olmaması durumunda uygulayıcı sertifikası iptal olur. Eğitim ücreti, Türkiye genelinde 1 (bir) ASİS uygulama ücretinin üzerinde olamaz.

4.      ASİS’in bir kişiye uygulama ücreti, her yıl duyurulan test materyali ve uygulayıcı eğitimi ücretinin toplamının %5’nin altında, %10’nun üstünde olamaz.

5.      ASİS uygulayıcıları 10 yıllık kullanım hakkı süresince ASİS’i sınırsız sayıda uygulama hakkına sahip olurlar.

6.      ASİS kullanım hakkı alan kişiler ASİS’i yalnızca danışmanlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, özel klinikler, hastaneler veya eğitim kurumlarında uygulayabilirler.

7.      ASİS uygulayıcı eğitimi ve ASİS kullanım hakkı ücreti yılda en fazla iki (2) kez güncellenebilir.

8.      ASİS’in kullanım hakkını alan kişi, kullanım süresince veya sonrasında ASİS’in tamamını, bir bölümünü veya maddesini üçüncü şahıslar veya kurumlarla paylaşamaz. Paylaşması durumunda, testin o günkü bir yıllık kullanım hakkı değeri üzerinden 1000 (bin) kullanım hakkı öder.

9.      Bu sözleşme dokuz (9) maddeden oluşup her uygulayıcı sözleşmeyi onaylaması, test eğitimi ve materyallerini alması ile geçerliği başlar.